Ar Log & Dafydd Iwan   •   Yma o Hyd

image
image image image
 • Yma o Hyd
  • 1983 - Sain SAIN 1275M LP (UK)
 • Ochr One (Side One)
  1. Y Wên Na Phyla Amser (Dafydd Iwan)
  2. Cwm Ffynnon Ddu
  3. Adlais Y Gog Iwydlas (Dafydd Roberts)
  4. Tra Bo Hedydd (Dafydd Iwan)
  5. Laura Llwelyn (Stephen Rees)
  6. Ffidl Yn Y To (Dafydd Iwan)
 • Ochr Two (Side Two)
  1. Hoffter Gwilym/Mynydd Yr Heliwr/Nans O'r Felin/Hoffedd Jac Nurphy (Trad./Ar Log/Stephen Rees)
  2. Cân I Wiliam (Dafydd Iwan)
  3. Cân Y Medd (T. Gwynn Jones, Dafydd Iwan)
  4. Pêr Oslef (John Parry/Ar Log)
  5. Y Chwe Chant A Naw (Hefin Elis/Dafydd Iwan)
  6. Yma O Hyd (Dafydd Iwan)

 • Ar Log
  • Dafydd Roberts: Ffliwt, Telyn Deires, Banjo, Sturmant, Llais (Flute, Triple Harp, Banjo, Jew's Harp, Vocals)
  • Gwyndaf Roberts: Telyn Ben-Glin, Telyn Clarsach, Bas, Offer Taro, Llais (Knee Harp, Harp Clarsach, Bass, Percussion, Vocals)
  • Geraint Glynne Davies: Gitarau, Prif Lais (Guitars, Lead Vocals)
  • Stephen Rees: Ffidil. Acordion, Allweddellau, Pib, Piano (Violin, Accordion, Keyboards, Whistle, Piano)
  • Graham Pritchard: Ffidil, Mandolin, Llais (Violin, Mandolin, Vocals)
 • Musicians
  • Davydd Iwan: Lead Vocals & Guitar
  • Hefin Elis: Piano ac allweddellau ychwanegol (extra Piano and keyboards)
  • Charli Britton, John Simpson: Drymiau (Drums)
  • Wyn Williams: Offerynnau Pres (Brass)
  • Tudur Morgan: Llais ychwanegol (Additional Vocals)

 • Credits
  • Cynhyrchydd (Producer): Dafydd Roberts
  • Peirianwyr (Engineers): Eryl Davies, Bryn Jones
  • Trefniant Cerddorol (Musical arrangement): Ar Log
  • Lluniau (Photos): Gerallt Llewelyn
  • Cynllun (Plan): Meirion Wyn Jones
  • Cysodi (Typesetting): Copa Cymru Cyf
  • Argraffu (Printing): Senol
  • Ffliwt "Emerson", Llundain: Telyn Clarsach (Flute "Emerson", London: Harp Clarsach)
  • "Pilgrim ": Meicroffonau telyn a ffidil "C-ducer" ("Pilgrim": Microphones harp and violin "C-ucer")