Ar Log & Dafydd Iwan   •   Rhwng Hwyl a Thaith

image
image image image
 • Rhwng Hwyl a Thaith
  • 1982 - Sain SAIN 1252M LP (UK)
 • Ochr 1 (Side One)
  1. Dail Y Teim [The Thyme Leaves] (Tune: Trad., Arr. Ar Log; Words: Dafydd Iwan
  2. Mae Nhw'n Paratoi at Ryfel [They are Preparing for War] (Dafydd Iwan)
  3. Abergeni (Trad., Arr. Ar Log)
  4. Y Blewyn Gwyn [The White Hair] (Dafydd Iwan)
  5. Y Pedwar Cae [Four Green Fields] (Tune: Tommy Makem; Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  6. Dechrau'r Dyfodol [Start Something] (Gareth Glyn)
 • Ochr 2 (Side Two)
  1. Ciosg Talysarn (Dafydd Iwan)
  2. Y Dref a Gerais i Cyd [The Town I Loved So Well] (Tune: Phil Coulter; Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  3. Heol Y Felin [The Mill Road] & Ilffracwm (Trad., Arr. Ar Log)
  4. Lleucu Llwyd [Lucy Grey] (Dewi Morris)
  5. Cerddwn Ymlaen [Step Away] (Dafydd Iwan)

 • Ar Log
  • Gwndaf Roberts: Telyn benglin (Knee harp), Clarsach & Lleisiau (Vocals)
  • Dafydd Roberts: Telyn deires (Triple harp), Ffliwt (Flute), & Lleisiau (Vocals)
  • Stephen Rees: (Ffidil) Violin, Accordion, Piano & Organ
  • Geraint Glynne Davies: Gitarau (Guitars), & Lleisiau (Vocals)
 • Musicians
  • Davydd Iwan: Lead Vocals, Guitar
  • Graham Pritchard: Ffidil (Violin) — "Cerddwn Ymlaen"
  • Gareth Glyn: Bas (Bass), Llais (Vocals)
  • Hefin Elis: Bas (Bass), piano
  • Charli Britton: Drymiau (Drums) — "Cerddwn Ymlaen"
  • Graham Land
  • Cor Plant Ysgol Gynradd Baragosa (Children's Choir Primary School Baragosa)
 • Credits
  • Cynhyrchiad a threfniant cerddorol (Produced and Arranged by) Ar Log
  • Peiriannydd (Engineer): Eryl Davies
  • Lluniau'r clawr (Cover Photos): Gerallt Llewelyn
  • Cynllun y clawr (Plan Cover): Maldwyn Peris
  • Cysodi (Typesetting): Gwasg Gwynedd (Gwynedd Press)