image

Anthologies & Guest Appearances


Cofio D.J.
image  
 • Cofio D.J.
  • 1973 - Sain SAIN 1006 D LP

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Rhydcymerau (S. Idris Evans) — Côr Telyn Teilo
  2. Gweddi (Yn Angladd D. J. Williams) — T. J. Davies
  3. Cywydd Mawl I D.J. (Detholiad) (Waldo Williams) — Waldo Williams
  4. Teyrnged Yn Yr Angladd — Cassie Davies
  5. Anerchiad Yn Ysgol Y Preseli — D. J. Williams
  6. Saethu'r Wiwer (Hen Dy Ffarm) (D. J. Williams) — Aled Gwyn
  7. Y Capten A'r Genhadaeth Dramor (D. J. Williams) — Vernon Jones
  8. Teyrnged Yn Yr Angladd — Cassie Davies
  9. Y Gladgarwr (W. Rhys Nicholas) — T. James Jones
  10. Daw, Fe Ddaw Yr Awr Yn Ôl Imi (Dafydd Iwan) — Dafydd Iwan
 • Side Two
  1. D. J. (Gwenallt) — Aled Gwyn
  2. Teyrnged Yn Yr Angladd — Lewis Valentine
  3. Anerchiad Yn Ysgol Y Preseli — D. J. Williams
  4. Y Wên Na Phyla Amser — Dafydd Iwan
  5. Teyrnged Yn Yr Angladd — Lewis Valentine
  6. Teyrnged Mewn Cyfarfod Yn Abergwaun — Gwynfor Evans
  7. Anerchiad Yn Yr Un Cyfarfod Yn Abergwaun — D. J. Williams
  8. Cadwodd Y Ffydd (Margaret Bowen Rees) — T. James Jones
  9. Gweddi (Yn Angladd D. J. Williams) — T. J. Davies
  10. Y Shirgar Anobeithiol (D. J. Williams) — T. James Jones
  11. Anerchiad Yn Abergwaun — D. J. Williams
  12. Er Cof (W. Leslie Richards) — Côr Telyn Teilo

 • Credits
  • Cynhyrchydd (Producer): T. James Jones
  • Arweinydd (Conductor): Noel John (Tracks: 1)
  • Llun y clawr (Cover photo): Dr. J. Glyn Jones
  • Cynllun y clawr (Cover design): Dafydd Iwan
  • Cyhoeddwyd gan Bwyllgor Etholaeth: Plaid Cymru Caerfyrddin
   • (Published by Constituency committee: Plaid Cymru Carmarthen)
 • Notes:
  • "Remembering D.J.", a tribute album to the political activist and author, D. J. Williams.

top index

Tafodau Tân!
image 
 • Tafodau Tân!
  • 1973 - Sain SAIN Sain H1007 LP

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Cydwybod (D. Vaughan Williams/Leah Owen) — Leah Owen
  2. Wrth Edrych Yn Ôl (Geraint Davies) — Hergest
  3. Marged Fwyn Ferch Ifan (Arfon Gwilym/Trad.) — Arfon Gwilym
  4. Catraeth (Trad.) — Ac Eraill
  5. Mi Welais (Dafydd Iwan/Trad.) — Dafydd Iwan
 • Side Two
  1. Dwi Isio Bod Yn Sais (Huw Jones) — Huw Jones
  2. Tafarn Y Rhos (Trad.) — Elfed Lewis
  3. William Morgan (Eirian Davies/Caryl Parry Jones) — Sidan
  4. Cân Y Stiwdants (Dewi Morris) — Edward H. Dafis
  5. Y Wên Na Phyla Amser (Dafydd Iwan) — Dafydd Iwan
  6. I'r Gad (Hefin Elis) — Dafydd Iwan
  7. Pam Fod Eira Yn Wyn (Dafydd Iwan) — Dafydd Iwan

 • Credits
  • Presenter: Huw Ceredig

top index

Caneuon Heddwch
(Welsh Songs For Peace)
image 
 • Caneuon Heddwch (Welsh Songs For Peace)
  • 1985 - Sain SAIN C920G Cassette

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Cannwyll Yn Olau (Eirlys Parri, Geraint Eckley) — Eirlys Parri
  2. Perygl Yn Y Fro (Meic Stevens) — Meic Stevens
  3. Yn Dewach Na Dŵr (Linda Healey, Myrddin ap Dafydd) — Plethyn
  4. Tros Ryddid (Geraint Lovgreen, Myrddin ap Dafydd) — Robin Evans
  5. Y Ffoadur (Boris Vain, Huw Jones) — Huw Jones
  6. Y Tangnefeddwyr (Waldo Williams/William Owen)— Côr Codre'r Aran
 • Side Two
  1. Mistar Duw (Cleif Harpwood) — Edward H. Dafis
  2. Hiroshima (Tecwyn Ifan) — Tecwyn Ifan
  3. Yr Arwr (Eifion Lloyd Jones, Eric Bogle) — Leah Owen
  4. Sefyll Dros Ddim (Geraint Lovgreen) — Geraint Lovgreen
  5. Paratoi At Ryfel (Dafydd Iwan) — Dafydd Iwan ac Ar Log
  6. El Derecho De Vivir En Paz (Victor Jara) — Cromlech

 • Credits
  • Coordinator: Dafydd Iwan
   Engineer: David Roberts
   Liner Notes: Manon Rhys

top index

Songs From The Ship/Caneuon O'r Llong
image 
 • Songs From The Ship/Caneuon O'r Llong
  • 2001(?) - Not On Label SHIPCD01 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Carreg Bica Llangrannog — T Llew Jones
  2. Voodoo Chile — Baton Rouge
  3. Untitled — The McPeeke Family
  4. Dwylo'n Dawnsio — Ysbryd
  5. Randy Dandy O — Baggyrinkle
  6. Y Cwm — Delme Lloyd
  7. Morentia — Huellas
  8. King Of The Fairies/Drowsy Maggie — Whisky Before Breakfast
  9. Ffarwel I Langyfelach Lon — Boys From The Hill
  10. Aborijini — Dafydd Iwan

 • Notes:
  • A fundraiser CD featuring "entertainers who have performed at the Ship", Llangrannog.

top index

Anomie-Ville
Llwybr Llaethog
image 
 • Anomie-Ville
  • 2002 - Crai Crai CD 0087 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Anomie-Ville (Eirwyn/Griffiths/Ford) — LL-LL & Delyth Eirwyn
  2. Fflio Mynd (Griffiths/Ford) — LL-LL & MC Pendafad
  3. Dimbrainsdotcom (Cravos/Griffiths/Ford) — LL-LL & MC Sleifar
  4. Blodau Gwyllt Y Tân (Stevens) — LL-LL & Delyth Eirwyn
  5. Hold It (Griffiths/Ford) — LL-LL & MC Pendafad
  6. Pryferthwch (Iwan/Griffiths/Ford) — LL-LL & Dafydd Iwan
  7. Mandolino (Griffiths/Ford)
  8. Voodoo Smile (Sangha/Griffiths/Ford) — LL-LL & Harvinder Sangha

 • Musicians
  • All Instruments: John (Griffiths), Kevs (Ford) — except
   • Lead Guitar: Mark Roberts (Track: 2)
   • Lead Guitar: Tich Gwilym (Track: 3)
 • Credits
  • Producer: Llwybr Llaethog
  • Cover Design: Griffiths/Ford
  • Photography: John Griffiths, Molly Lutcavage, Robbie Bell

top index

I'r Brawd Hwdini
image 
 • I'r Brawd Hwdini
  • 2003 - Crai CRAI CD092 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Merch O'r Ffatri Wlân — Mim Twm Llai
  2. Bibopalwla'r Delyn Aur — Alcatraz
  3. Daeth Neb Yn Ôl — Celt
  4. Mŵg — Melys
  5. Capel Bronwen — Heather Jones
  6. Crymych Trip — Anweledig
  7. Dim Ond Cysgodion — Estella
  8. Blodau Gwyllt Y Tân — Llwybr Llaethog
  9. Erwan — Siân James
  10. Ware'n Noeth — Maharishi
  11. Tryweryn — Gwenno
  12. Môr O Gariad — Mangre
  13. Mynd I Ffwrdd Fel Hyn — Bryn Fôn
  14. Gwely Gwag — Neil Rosser
  15. Er Cof Am Blant Y Cwm — Dafydd Iwan

Notes

Yernged y cerddorion i Meic Stevens (the musicians' tribute to Meic Stevens)

top index