Dafydd Iwan  •  Cana dy Gân  •  Discography

image 
 • Cana dy Gân
  • 2012 - Sain SAIN SCD 2675 CD (12 CD Boxed Set)
 • CD One
  1. Wrth feddwl am fy Nghymru (Dafydd Iwan)
  2. Wyt ti'n cofio? (Dafydd Iwan)
  3. Bryniau Bro Afallon (Dafydd Iwan)
  4. Meddwl amdanat ti (Dafydd Iwan)
  5. Mae'n wlad i mi (Woody Guthrie, Edward Morris Jones, Dafydd Iwan)
  6. Ji geffyl bach (Trad.)
  7. Crwydro (Edward Morris Jones)
  8. Mae'r esgid fach yn gwasgu (Trad., Dafydd Iwan)
  9. Rwy'n gweld y dydd (Dafydd Iwan)
  10. Beth yw'r haf imi? (Trad., Amy & T.H. Parry-Williams)
  11. Hyn sydd yn ofid im (Dafydd Iwan)
  12. Stôl i ddau (Trad., Dafydd Iwan)
  13. Clyw fy nghri (Dafydd Iwan)
  14. Mae geneth fach yng Nghymru (Dafydd Iwan)
  15. Paid â chwarae efo'm serch (Edward Morris Jones, Gerallt Lloyd Owen)
  16. Tyrd yn ddi-oed (Dafydd Iwan)

 • CD Two
  1. Can Yr Ysgol (Dafydd Iwan)
  2. Chwarae A 'Nghalon (Trad. Arr. Dafydd Iwan)
  3. Pan Glywaf Gan Y Clychau (Dafydd Iwan)
  4. Trwy'r Drysni A'r Anialwch (Cân Werin)
  5. Daw, Fe Ddaw Yr Awr (Dafydd Iwan)
  6. Siôn A Siân (Trad. Arr. Dafydd Iwan)
  7. Cân Y Ddinas (Dafydd Iwan)
  8. Cân Y Medd (T. Gwynn Jones, Dafydd Iwan)
  9. Tri Mis O Ddathlu Mawr (Robat Gruffudd, Dafydd Iwan)
  10. Cân Y Glowr (Trad., Dafydd Iwan)
  11. Sam (Dafydd Iwan)
  12. A Chofiwn Ei Eni Ef (Dafydd Iwan)
  13. Mair, Paid Ag Wylo Mwy (Traditional, Dafydd Iwan)
  14. Seinier Cyrn, A Chaner Clych! (Penllyn, Dafydd Iwan, Arthur D. Jones)
  15. Carlo (Dafydd Iwan)
  16. Y Dyn Pwysig (Dafydd Iwan)
  17. Croeso Chwedeg Nain! (Dafydd Iwan)
  18. Gad Fi'n Llonydd (Dafydd Iwan)

 • CD Three
  1. Myn Duw, Mi A Wn Y Daw (Dafydd Iwan)
  2. Mari Fawr Trelêch (Dafydd Iwan)
  3. Ai Am Fod Haul Yn Machlud (Dafydd Iwan)
  4. Peintio'r Byd Yn Wyrdd (Dafydd Iwan)
  5. Mae 'Na Le Yn Ty Ni (Dafydd Iwan)
  6. Yma Mae 'Nghalon (Dafydd Iwan)
  7. Mr. Tomos, Os Gwelwch Chi'n Dda (Dafydd Iwan)
  8. Pam Fod Eira Yn Wyn? (Dafydd Iwan)
  9. Weli Di Gymru? (Dafydd Iwan)
  10. Cân y Western Mail (Dafydd Iwan)
  11. I'r Gad (Hefin Elis)
  12. Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartref (Dafydd Iwan)
  13. Yno Yr Wylodd Efe (Dafydd Iwan)
  14. Tywysog Tangnefedd (Dafydd Iwan)
  15. Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon (Dafydd Iwan)
  16. Y Steddfod Beiling (Dafydd Iwan)
  17. Mae'r Llencyn Yn Y Jêl (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  18. Magi Thatcher (Dafydd Iwan)
  19. Sul Y Blodau (Dafydd Iwan)

 • CD Four
  1. Wrth Feddwl Am Fy Nghymru (Dafydd Iwan)
  2. Daw, Fe Ddaw Yr Awr Yn Ôl Imi (Dafydd Iwan)
  3. Mae Geneth Fach Yng Nghymru (Dafydd Iwan)
  4. Croeso Chwedeg-Nain (Dafydd Iwan)
  5. Cân Y Medd (T. Gwynn Jones)
  6. Ji Geffyl Bach (Trad.)
  7. Hyn Sydd Yn Ofid Im (Dafydd Iwan)
  8. Cân Y Glowr (Trad.)
  9. Cân Yr Ysgol (Dafydd Iwan)
  10. Gad Fi'n Llonydd (Dafydd Iwan)
  11. Rwy'n Gweld Y Dydd (Dafydd Iwan)
  12. Dos F'anwylyd (Dafydd Iwan, Trad.)
  13. Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle (Dafydd Iwan)
  14. Dewch I Lan Y Môr (Dafydd Iwan)
  15. Siarad  Ti A Mi (Dafydd Iwan)
  16. Mae Rhywun Yn Y Carchar Drosom Ni (Dafydd Iwan, Hefin Elis)
  17. Baled Yr Eneth Eithafol (Dafydd Iwan, Trad.)
  18. Merch Y Mynydd (Dafydd Iwan)
  19. Mynd Yn Ôl (Hefin Elis)
  20. Dim Ond Un Gâln Sydd Ar Ôl (Dafydd Iwan)

 • CD Five
  1. Weithiau Bydd Y Fflam (Dafydd Iwan)
  2. Câan Victor Jara (Dafydd Iwan)
  3. Teg Oedd Yr Awel (Alaw [tune] Hefin Elis, geinau [words] J. Glyn Davies)
  4. Mari Malw (Dafydd Iwan)
  5. Bod Yn Hhydd (Dafydd Iwan)
  6. Baled Y "Welsh Not" (Dafydd Iwan)
  7. Peidiwch Gofyn Imi Ddangos Fy Ochr (Dafydd Iwan)
  8. Penillion I Gilmeri (Alaw [tune] Dafydd Iwan , geiriau [words] Ann Fychan, William Jones)
  9. Mae'n Disgwyl (Dafydd Iwan)
  10. Hwyr Brynhawn (Alaw [tune] Hefin Elis, geiriau [words] Dafydd Iwan )
  11. A Gwn Fod Popeth Yn Iawn (Don't Think Twice, It's All Right) (Trad.)
  12. Ac fe Ganon Ni (Dafydd Iwan)
  13. Magi Thatcher (Dafydd Iwan)
  14. Mae Rhywun Yn Y Carchar Drosom Ni (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  15. Y Dref A Gerais I Cyd (Phil Coulter, Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  16. Pam Fod Eira Yn Wyn? (Dafydd Iwan)
  17. Am Na Ches I Wâdd I'r Briodas (Galway Bay)
  18. Cân Serch (I Awyren Ryfel) (Dafydd Iwan)
  19. Y Pedwar Cae (Four Green Fields) (Tommy Makem, Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  20. Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd (El Derecho de Vivir en Paz) (Vííctor Jara, Welsh adaptation: Dafydd Iwan)

 • CD Six
  1. Dail Y Teim [The Thyme Leaves] (Tune: Trad., Arr. — Ar Log; Words: Dafydd Iwan
  2. Mae Nhw'n Paratoi at Ryfel [They are Preparing for War] (Dafydd Iwan)
  3. Y Blewyn Gwyn [The White Hair] (Dafydd Iwan)
  4. Y Pedwar Cae [Four Green Fields] (Tune: Tommy Makem; Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  5. Dechrau'r Dyfodol [Start Something] (Gareth Glyn)
  6. Ciosg Talysarn (Dafydd Iwan)
  7. Y Dref a Gerais i Cyd [The Town I Loved So Well] (Tune: Phil Coulter; Welsh adaptation: Dafydd Iwan)
  8. Lleucu Llwyd [Lucy Grey] (Dewi Morris)
  9. Cerddwn Ymlaen [Step Away] (Dafydd Iwan)
  10. Yn Groeso Iddo Ef (Dafydd Iwan)
  11. Y Wên Na Phyla Amser (Dafydd Iwan)
  12. Tra Bo Hedydd (Dafydd Iwan)
  13. Ffidl Yn Y To (Dafydd Iwan)
  14. Cân I Wiliam (Dafydd Iwan)
  15. Cân Y Medd (T. Gwynn Jones, Dafydd Iwan)
  16. Y Chwe Chant A Naw (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  17. Yma O Hyd (Dafydd Iwan)
 • Track Sources:
  • CD 6: Dafydd Iwan Gydag Ar Log

 • CD Seven
  1. Draw Dros Y Don (M. Theodorakis; D. Iwan)
  2. Cân I D.J. (Dafydd Iwan)
  3. Mae'r Saesneg Yn Esensial (Dafydd Iwan)
  4. Yr Hen, Hen Hiraeth (Dafydd Iwan)
  5. Cân Lewis Valentine (Dafydd Iwan)
  6. Gweddi Dros Gymru (J. Sibelius, Lewis Valentine)
  7. Hawl i fyw (Dafydd Iwan)
  8. Os na fydd 'na Gymru yfory (Dafydd Iwan)
  9. Cŵyngan y Sais (Dafydd Iwan)
  10. Mi glywaf y llais (Dafydd Iwan)
  11. Gwinllan a roddwyd (Dafydd Iwan)
  12. Draw, Draw Ymhell ("Tiger Bay") (Frank Henessy, Dayfdd Iwan)
  13. Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed (Dayfdd Iwan)
  14. Cân Angharad (Dayfdd Iwan)
  15. Oscar Romero (Dayfdd Iwan)
  16. Esgair Llyn ("Fields Of Athenry") (Pete St. John, Dayfdd Iwan)
  17. Cân Mandela (Dayfdd Iwan)
  18. Dal I Gredu ("My Way") (François, Iwan, Revaux, Thibault)
  19. Cân I Helen (Dayfdd Iwan)
  20. Cân Yr Aborijini (Dayfdd Iwan)
 • Track Sources:
  • CD 7: Gwinllan A Roddwyd / Dal I Gredu

 • CD Eight
  1. Moliannwn (Trad., Benjamin Thomas)
  2. Ar Lan Y Môr (Trad.)
  3. Y Ferch O Blwy' Penderyn (Trad.)
  4. Titrwm Tatrwm (Trad.)
  5. Fe Drawodd Yn Fy Meddwl (Trad.)
  6. Mynwent Eglwys (Trad.)
  7. Harbwr Corc, Fflat Huw Puw (J. Glyn Davies)
  8. Rownd Yr Horn (Trad.)
  9. Y Deryn Pur (Trad.)
  10. Ffarwel Fo I Dre' Porthmadog (Trad.)
  11. Si Hei Lwli (Trad.)
  12. Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Trad.)
  13. Paid  Deud (Trad.)
  14. Trwy'r Drysni A'r Anialwch (Trad.)
  15. Ffarwel I Blwy' Llangywer (Trad.)
  16. Mae Prydferthwch Ail I Eden (Trad.)
  17. Dacw 'Nghariad I Lawr Yn Y Berllan (Trad.)
  18. Cyn Delwyf I Gymru'n Ôl (Trad., Cynan)
  19. Beth Yw'r Haf I Mi (Trad., Amy & T.H. Parry-Williams)
  20. Mari fach (Trad.)
  21. Santiana (J. Glyn Davies)
 • Track Sources:
  • CD 8: Caneuon Gwerin
   • Tracks: 1-19 are from Caneuon Gwerin (1993)
   • Track: 20 is a live recording from Gegin, Cricieth, 1975
   • Track: 21 is from Bod Yn Rhydd (1979)

 • CD Nine
  1. I Ble'r Aeth Haul Dy Chwerthin? (Dafydd Iwan)
  2. Symudwch Y Bobol (Dafydd Iwan)
  3. Daw, Fe Ddaw Yr Awr (Dafydd Iwan)
  4. Cân Y Glowr (Trad., Dafydd Iwan)
  5. Peintio'r Byd Yn Wyrdd (Dafydd Iwan)
  6. Pam Fod Eira Yn Wyn? (Dafydd Iwan)
  7. Dyn Oedd Yr Iesu (Dafydd Iwan)
  8. Gad Fi'n Llonydd (Dafydd Iwan)
  9. Tywysog Tangnefedd (Dafydd Iwan)
  10. Shili-ga-bwd (Dafydd Iwan, Isfoel)
  11. Daeth Y Llwch Yn Ôl (Dafydd Iwan)
  12. Dal I Ganu "Yma O Hyd" (Dafydd Iwan)
  13. Y Garreg Wen (Trad.)
  14. Cana Gân Fy Nghymru (Pete St. John, Dafydd Iwan)
  15. Rhywbryd Fel Nawr (Dafydd Iwan)
  16. Torri'r Cylch O Drais (Dafydd Iwan)
  17. Awel Y Wylfa ("Buachaill An Eirne") (Trad.)
  18. Doctor Alan (Dayfdd Iwan)
  19. Cân Y Fam (Dayfdd Iwan)
  20. Yr Anthem Geltaidd (Hefin Elis)
 • Track Sources:

 • CD Ten
  1. Bod Yn Rhydd (Dafydd Iwan)
  2. Y Wên Na Phyla Amser (Dafydd Iwan)
  3. Ai Am Fod Haul Yn Machlud? (Dafydd Iwan)
  4. Esgair Llyn (Pete St. John, Dafydd Iwan)
  5. Oscar Romero (Dafydd Iwan)
  6. Wrth Feddwl Am Fy Nghymru (Dafydd Iwan)
  7. Cân Yr Ysgol (Dafydd Iwan)
  8. Weithiau Bydd Y Fflam (Dafydd Iwan)
  9. Yr Hen, Hen Hiraeth (Dafydd Iwan)
  10. Magi Thatcher (Dafydd Iwan)
  11. Cân Yr Aborijini (Dafydd Iwan)
  12. Cân Angharad (Dafydd Iwan)
  13. Carlo (Dafydd Iwan)
  14. Cwyngan Y Sais (Dafydd Iwan)
  15. Mi Glywaf Y Llais (Dafydd Iwan)
  16. Dos F'Anwylyd (Dafydd Iwan, Trad.)
  17. Ffarwel i Blwy' Llangywer (Trad.)
  18. Rwy'n Gweld Y Dydd (Dafydd Iwan)
  19. Dal I Ganu "Yma O Hyd" (Dafydd Iwan)
  20. Gweddi Dros Gymru (Jean Sibelius, Lewis Valentine)

 • CD Eleven
  1. Ar Y Mimosa (Dafydd Iwan)
  2. Cân Michael D. Jones (Dafydd Iwan)
  3. Tyred F'Anwylyd (Dafydd Iwan)
  4. Porth Madryn (Tudur Morgan)
  5. Y Rheilffordd Gyntaf (Trad.)
  6. Tua Cwm Hyfryd (Dafydd Iwan)
  7. Cân Y Ddwy Chwarel (Dafydd Iwan)
  8. Ynys Ellis (Dafydd Iwan)
  9. Y Cymro A'r Aur (Dafydd Iwan)
  10. Hollywood (Dafydd Iwan)
  11. Baled Joe Hill (Robinson, Hayes)
  12. Merch Y Breuddwydion (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  13. Hwiangerdd Corsica (Trad.)
  14. Yr Ynys (Dafydd Iwan)
  15. Daeth Yr Awr, Daeth Y Dyn (Dafydd Iwan)
 • Track Sources:
  • CD 12: Man Gwyn

 • CD Twelve
  1. Dos I Ganu (Dafydd Iwan)
  2. Tyrd, Aros Am Funud (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  3. Mae Gen I F'Egwyddorion (Dafydd Iwan)
  4. Mae Cymru'n Mynnu Byw (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  5. Mwstasho Y Gaucho
  6. Cana Dy Gân (Dafydd Iwan)
  7. Cân Y Milwr (Dafydd Iwan)
  8. Cysura Fi (Dafydd Iwan, Brendan Graham, Rolf Løvland)
  9. Ambell I Gân (Trad. )
  10. Angor (Tudur Huws Jones, Tudur Huws Jones)
  11. Amser Maith Yn Ôl (Tudur Huws Jones, Tudur Huws Jones)
  12. Heddiw Yw'n Dyfodol (Hefin Elis, Dafydd Iwan)
  13. Gofyn Am Y Cyfan (Dafydd Iwan)
 • Track Sources:
  • CD 12: Dos I Ganu
   • Tracks: 1-11 are from Dos I Ganu (2009)
   • Tracks: 12 & 13, source unknown

Notes

The songs of Dafydd Iwan have chronicled — in Welsh — the momentous changes that Wales has witnessed since the mid 60s. During that time, the Welsh language has been transformed from being an unofficial language with a turbulent past and a precarious future into a fully official language which is evident in education, the media, publishing and the arts, and used widely by many businesses and organizations, with a vibrant youth culture. And Wales has moved on from being virtually a region of England to be a nation with its own legislative assembly. The aspirations and the disappointments, the heartbreak and the jubilation of these great changes have been the stuff of Dafydd's songs. But the future is still not certain, and the campaign goes on, as does the passionate theme of his songs, in tears and in joyous laughter

This 12 CD set contains 219 tracks, recorded between 1966 and 2010 — "almost all of his songs, apart from the 67 recorded by Edward and himself in the series Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn [1] [2] to children".