Dafydd Iwan ac Edward   •  Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2   •  Discography

image 
 • Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2
  • 2004 - Sain SAIN SCD 2452 CD
 • Track List
  1. A Wyddoch Chi? (Trad., Edward Morus Jones)
  2. Bachgen Glân Wyf I (Trad.)
  3. Ar Drot I'r Dre (J. Lloyd Williams )
  4. Y Pren Ar Y Bryn (Trad.)
  5. Milgi, Milgi (Trad.)
  6. Un Bys, Un Bawd Yn Symud (Trad.)
  7. Deg O Adar Bach Y To (Amy Parry-Williams, Mary Vaughan Jones)
  8. Mae Gen I Dipyn O Dy Bach Twt (Trad.)
  9. Cân Y Cytseiniaid (Trad., Edward Morus Jones)
  10. Caradog Y Cawr (Dafydd Iwan )
  11. Dyn Bach O Fangor (Trad.)
  12. Deryn O Bant Yw'r Gwcw (Idwal Jones )
  13. Cân Y Gofod (Dafydd Iwan )
  14. Owen Dau Funud (J. Glyn Davies )
  15. Siôn Corn (J. Glyn Davies )
  16. Fy Llong Fach Arian I (Islwyn Ffowc Elis)
  17. Hen Fenyw Fach Cydweli
  18. Cadi-Ha
  19. Ji, Geffyl Bach
  20. Draw Mae'r Asyn
  21. Iar Fach Wen
  22. Tomi Puw
  23. Nant Y Mynydd
  24. Oes Gafr Eto? (Cyfri'r Geifr)
  25. Ble'r Ei Di?
  26. Y Ceiliog Dandi (Hawys)
  27. Pwsi Meri Mew
  28. Be' Wnawn Ni?
  29. Dacw Mam Yn Dwad
  30. Tw-Da-La
  31. Yn Harbwr Corc
  32. Si-Hei-Lwli


Notes

Bu'r teithiau i'r Cwm yn rhan o ddychymyg miloedd o blant bach Cymru dros y blynyddoedd a bu'r 4 caset o ganeuon a storiau yn hynod o boblogaidd.

Yn 1994 cyhoeddwyd y 2 gaset "Fuoch chi ‘rioed yn morio" a "Yn Ôl i Gwm Rhyd-y-Rhosyn" ar CD a nawr mae gweddill y daith, "Gwyliau yng Nghwm Rhyd-y-Rhosyn" ac "Ar Ras i Gwm Rhyd-y-Rhosyn" ar gael ar y CD yma. Ceir 32 o ganeuon hwyliog i'r plant ac mae geiriau'r caneuon a gêm arbennig Cwm Rhyd y Rhosyn yn y clawr mewnol.

The trips to the Valley is part of the Welsh imagination of thousands of young children over the years and the 4 cassette of songs and stories are extremely popular.

In 1994 we published the 2 cassette "Have you ever shipped" and "Back to Cwm Rhyd-y-Rose" on CD and now the rest of the tour, "Holidays at Cwm Rhyd-y-Rose" and "Race to Rhyd-y-Cwm Rose" is available on this CD. There are 32 fun songs and lyrics for the children and special game in the Rose Valley Ford inside cover.