image

Discography: Compilations


Ar Log O IV I V
image 
 • Ar Log O IV I V
  • 1991 - Sain SAIN SCD 9068 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Castell Caernarfon/Pibddawns Aberhonddu/Llys Warpool
  2. Y Deryn Pur
  3. Can Y Cardi
  4. Dadl Dau/Ceffylyn Rhygyngog
  5. Cerrig Y Rhyd
  6. Swydd Amwythig
  7. Tri Chant O Bynnau/Blodau Llundain/Difyrrwch Gwyr Mawddwy
  8. Pe Cawn I Hon
  9. Y Ddafad Gorniog/Hela'r Sgwarnog/Mympwy Rhys
  10. Rew-Di-Ranno/Y Facsen Felen
  11. Llwyngwair/Y Gwr O Gaerwys/Hoffedd Madog Ab Owain
  12. Yn Iach Iti Gymru
  13. Bryniau'r Iwerddon/Alawon Fy Ngwlad
  14. Lisa Fach
  15. Cwrw Melyn/Y Dyn Meddw
  16. Y March Glas/Nos Fercher
  17. Ymdaith Gwyr Hirwaun
  18. Y Gwydr Glas
  19. Ril Abergwaun

Top Index

Yma O Hyd
image 
 • Yma O Hyd
  • 1993 - Sain SAIN SCD 2063 CD
   • w/Dafydd Iwan

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Dail Y Teim
  2. Mae Nhw'n Paratoi At Ryfel
  3. Abergeni
  4. Y Blewyn Gwyn
  5. Y Pedwar Cae
  6. Dechrau'r Dyfodol
  7. Ciosg Talysarn
  8. Y Dref A Gerais I Cyd
  9. Lleucu Llwyd
  10. Cerddwn Ymlaen
  11. Y Wên Na Phyla Amser
  12. Cwm Ffynnon Ddu
  13. Tra Bo Hedydd
  14. Laura Llywelyn
  15. Ffidil Yn Y To
  16. Hoffedd Gwilym/Mynydd Yr Heliwr/Nans O'r Felin/Hoffedd Jac Murphy
  17. Cân Wiliam
  18. Cân Y Mêdd
  19. Per Oslef
  20. Y Chwe Chant A Naw
  21. Yma O Hyd

Notes

Wales' best known folk group and singer team up for 21 memorable tracks including "Cerddwn Ymlaen" and "Yma o Hyd".

Dafydd Iwan and Ar Log, two of the leading names in contemporary Welsh folk music, joined forces for two memorable tours in 1982 and 1983. Each tour resulted in an album, both of which are included on this CD, displaying the combined talents of the singer-songwriter and exceptional instrumentalists.


Top Index

Ar Log I-III (1976-1981)
image 
 • Ar Log I-III (1976-1981)
  • 2001 - Sain SAIN SCD 2303 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Rali Twm Siôn/Ymdaith Gwyr Dyfnaint (Twm Siôn's Rally/The March of the Devon Men)
  2. Ar Lan y Môr (On the Sea Shore)
  3. Difyrrwch Corbet o Ynys Maengwyn/Difyrrwch Gwyr Dolgellau/Ymdaith Caerffili/Ty Coch Caerdydd (The Delight of Corbet from Ynys Maengwyn/The Delight of the Men of Dolgellau/The Caerphilly March/The Red House of Cardiff)
  4. Yn Harbwr Corc (In Cork Harbour)
  5. Clychau Aberdyfi/Bugail Aberdyfi (The Bells of Aberdyfi/The Shepherd of Aberdyfi)
  6. Tra bo Dau (Whilst Two Remain)
  7. Glan Brân/Ymgyrch-dôn y Waunlwyd (The Banks of Brân/The Rallying Song of Waenlwyd)
  8. Fflat Huw Puw/Pibddawns Gwyr Wrecsam (Huw Puw's Boat/The Men of Wrexham's Hornpipe)
  9. Wyres Megan/Merch Megan (Megan's Grand-Daughter/Megan's Daughter)
  10. Hiraeth Caer Rhun/Nyth y Gôg/Nyth y Gwcw Lisa Lân (Fair Lisa)
  11. Llydaw (Brittany)
  12. Llongau Caernarfon (The Ships of Caernarfon)
  13. Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Watching the White Wheat)
  14. Y Gwr a'i Farch/Pant Corlan yr Wyn (The Gent and His Mare/Lamb's Fold Valley)
  15. Dau Rosyn Coch (Two Red Roses)
  16. Tôn Garol/Y Deryn Du (A Carol Tune/The Blackbird)
  17. Yr Hen Dderwen Ddu (The Old Carmarthen Oak)
  18. Wrth y Ffynnon Ymdaith Sir Feirionydd/Aden y Frân Ddu (The Merionethshire March/The Wing of the Black Crow)

 • Ar Log
  • Gwyndaf Roberts: Knee And Clarsach Harps, Bass, Vocals
  • Dafydd Roberts: Triple Harp, Flute, Banjo, Pipe, Vocals
  • Dave Burns: Mandolin, Guitar, Bodhrán, Vocals (Volume One)
  • Iolo Jones: Fiddle, Vocals (Volume One)
  • Geraint Glynne Davies: Guitar, Lead Vocal (Volumes Two & Three)
  • Graham Pritchard: Violin, Mandolin, Vocals (Volumes Two & Three)
 • Credits
  • Produced by David Foister and Roger Holt (Volume One)
  • Produced by Roger Holt and Ar Log (Volume Two)
  • Producer by Ar Log (Volume Three)
  • Engineered by Allan Morrow (Volume One)
  • Engineered by Eryl Davies and Hefin Elis (Volumes Two & Three)

 • Track Sources
  • Tracks: 1- 7 are from Ar Log: 1978 - Dingle's DIN 305 LP
  • Tracks: 8- 13 are from Ar Log II: 1980 - Dingle's DIN 310 LP
  • Tracks: 14-18 are from Ar Log III: 1981 - Dingle's DIN 315 LP

Top Index

Goreuon Ar Log (The Best Of Ar Log)
image 
 • Goreuon Ar Log (The Best Of Ar Log)
  • 2007 - Sain SAIN SCD 2547 CD (2 CD Set)

image  Show Details

image  Hide Details

 • Disc One
  1. Castell Caernarfon/Pibddawns Aberhonddu/Llys Warpool
  2. Y March Glas/Nos Fercher
  3. Yr Hen Dderwen Ddu
  4. Rali Twm Sion/Ymdaith Gwyr Dyfnaint
  5. Ar Lan Y Mor
  6. Yn Harbwr Corc
  7. Llwyn Gwair/Y Gwr O Gaerwys/Hoffter Madog Ab Owain Gwynedd
  8. Myfanwy
  9. Bryniau'r Iwerddon/Alawon Fy Ngwlad
  10. Dadl Dau/Ceffylyn Rhygyngog
  11. Clychau Aberdyfi/Bugail Aberdyfi
  12. Tra Bo Dau
  13. Glan Bran/Ymgyrch-Don Y Waenlwyd
  14. Wrth Fynd Efo Deio I Dywyn/Y Ril Fer
  15. Wrth Y Ffynnon
  16. Can Y Cardi
  17. Ymdaith Sir Feirionnydd/Aden Y Fran Ddu
  18. Lisa Lan
  19. Migldi Magldi/Yr Eingion Ddur
  20. Gorsaf Y Gof/Rachel Dafydd Ifan
  21. Hoffter Gwilym/Mynydd Yr Heliwr/Nans O'r Felin/Hoffedd Jac Murphy
 • Disc Two
  1. Y Gwr A'i Farch/Pant Corlan Yr Wyn
  2. Swydd Amwythig
  3. Cwrw Melyn/Y Dyn Meddw
  4. Hiraeth
  5. Y Ddafad Gorniog/Hela'r Sgwarnog/Mympwy Rhys
  6. Llydaw
  7. Rew Di Ranno/Y Facsen Felen
  8. Y Deryn Pur
  9. Twll Yn Y To/Cymro O Ble?/Pedwar Post Y Gwely
  10. Y Gwydr Glas
  11. Cwrw Da
  12. Yn Iach Iti Gymru
  13. Jigolo/Harri Morgan
  14. Lisa Fach
  15. Mynwent Eglwys
  16. Tri Chant O Bunnau/Blodau Llundain/Difyrrwch Gwyr Mawddwy
  17. Wyres Megan/Merch Megan
  18. Llongau Caernarfon
  19. Codi Angor
  20. Ril Abergwaun/Y Drochfa

Notes

"Ar Log, I remeber meeting you in Lorient as if it were yesterday, and I'm glad you took my advice and stayed together as a band"

John Sheahan, Dubliners

"Thank you Ar Log for flying the flag for Wales accross the world. And thanks for looking after me in Canada when I was lonely and feeling down"

Dan Ar Braz, Brittany

"Ar Log is one of the most durable and best-loved Welsh folk groups. The band's extraordinary level of musicianship, manly and sensitive Welsh language vocals, and spirited clog dancing can all be experienced on their recordings. Although there are many superb musicians in Wales, any exploration of the region's music should start with, or at least include, a selection of Ar Log's recordings"

Christiana Roden, music journalist, New York


Ar Log was formed in August 1976 specifically to represent Wales at a Celtic Festival in Lorient, Brittany. Following the festival, on the advice of The Dubliners, the band decided to continue to perform and earn their living through touring. The band succeeded in touring full time for seven years, spending nine months of each year abroad.

The band has performed in twenty one countries accross the UK, Europe and North and South America promoting Welsh traditional music and songs. Between 1978 and 1996 Ar Log managed to release ten albums and two singles, and this double CD contains the very best of the eponymous series Ar Log I — Ar Log VI plus one bonus track recorded live in Germany. A special book outlining Ar Log's career over the first twenty years, and including the tunes composed by members Iolo Jones and Stephen Rees, was published by ‘Carreg Gwalch' in 1996.


 • Track Sources:
  1. Tracks: 4-6 & 11-13 are from Ar Log (1978)
  2. Tracks: 18, 25, 27, 38 & 39 are from Ar Log II (1980)
  3. Tracks: 3, 15, 17 & 22 are from Ar Log III (1981)
  4. Tracks: 1, 10, 16, 23, 26, 29 & 37 are from Pedwar (Ar Log IV) (1984)
  5. Tracks: 2, 7, 9, 24, 28, 31, 33, 35 & 41 are from Ar Log V (1988)
  6. Tracks: 8, 14, 19, 20, 30, 32, 34, 36 & 40 are from Ar Log VI (1996)
  7. Track: 21 "bonus live" track record in Germany.

Top Index