Ar Log I-III (1976-1981)  •  Ar Log  •  Discography

image 
 • Ar Log I-III (1976-1981)
  • 2001 - Sain SAIN SCD 2303 CD
 • Track List
  1. Rali Twm Siôn/Ymdaith Gwyr Dyfnaint (Twm Siôn's Rally/The March of the Devon Men)
  2. Ar Lan y Môr (On the Sea Shore)
  3. Difyrrwch Corbet o Ynys Maengwyn/Difyrrwch Gwyr Dolgellau/Ymdaith Caerffili/Ty Coch Caerdydd (The Delight of Corbet from Ynys Maengwyn/The Delight of the Men of Dolgellau/The Caerphilly March/The Red House of Cardiff)
  4. Yn Harbwr Corc (In Cork Harbour)
  5. Clychau Aberdyfi/Bugail Aberdyfi (The Bells of Aberdyfi/The Shepherd of Aberdyfi)
  6. Tra bo Dau (Whilst Two Remain)
  7. Glan Brân/Ymgyrch-dôn y Waunlwyd (The Banks of Brân/The Rallying Song of Waenlwyd)
  8. Fflat Huw Puw/Pibddawns Gwyr Wrecsam (Huw Puw's Boat/The Men of Wrexham's Hornpipe)
  9. Wyres Megan/Merch Megan (Megan's Grand-Daughter/Megan's Daughter)
  10. Hiraeth Caer Rhun/Nyth y Gôg/Nyth y Gwcw Lisa Lân (Fair Lisa)
  11. Llydaw (Brittany)
  12. Llongau Caernarfon (The Ships of Caernarfon)
  13. Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Watching the White Wheat)
  14. Y Gwr a'i Farch/Pant Corlan yr Wyn (The Gent and His Mare/Lamb's Fold Valley)
  15. Dau Rosyn Coch (Two Red Roses)
  16. Tôn Garol/Y Deryn Du (A Carol Tune/The Blackbird)
  17. Yr Hen Dderwen Ddu (The Old Carmarthen Oak)
  18. Wrth y Ffynnon Ymdaith Sir Feirionydd/Aden y Frân Ddu (The Merionethshire March/The Wing of the Black Crow)

 • Ar Log
  • Gwyndaf Roberts: Knee And Clarsach Harps, Bass, Vocals
  • Dafydd Roberts: Triple Harp, Flute, Banjo, Pipe, Vocals
  • Dave Burns: Mandolin, Guitar, Bodhrán, Vocals (Volume One)
  • Iolo Jones: Fiddle, Vocals (Volume One)
  • Geraint Glynne Davies: Guitar, Lead Vocal (Volumes Two & Three)
  • Graham Pritchard: Violin, Mandolin, Vocals (Volumes Two & Three)
 • Credits
  • Produced by David Foister and Roger Holt (Volume One)
  • Produced by Roger Holt and Ar Log (Volume Two)
  • Producer by Ar Log (Volume Three)
  • Engineered by Allan Morrow (Volume One)
  • Engineered by Eryl Davies and Hefin Elis (Volumes Two & Three)
 • Track Sources
  • Tracks: 1- 7 are are from Ar Log (1978)
  • Tracks: 8- 13 are are from Ar Log II (1980)
  • Tracks: 14-18 are are from Ar Log III (1981)