Ar Log  •  Ar Log V  •  Discography

image 
 • Ar Log V
  • 1988 - Sain SAIN 1468M LP
 • Ochr Un/Side One
  1. Rew Di Ranno/Y Facsen Felen (Rew Di Ranno/The Yellow Brew)
  2. Llwyngwair [1]/Y Gwr O Gaerwys/Hoffder Madoc Ab Owain Gwynedd (Llwyngwair/The Man from Caerwys/Madoc ab Owain Gwynedd's Fancy)
  3. Yn Iach Iti Gymru (Farewell to you Wales)
  4. Bryniau Iwerddon/Alawon Fy Ngwlad (The Hills of Ireland/The Airs of my Country) [2]
  5. Lisa Fach (Little Lisa)
 • Ochr Dau/Side Two
  1. Cwrw Melyn/Y Dyn Meddw (Good Beer Jig/The Drunken Man)
  2. Y March Glas/Nos Fercher (The Grey Stallion/Wednesday Night)
  3. Ymdaith Gwyr Hirwaun (The March of the Men of Hirwaun)
  4. Y Gwydr Glas (The Window-pane) [2]
  5. Ril Abergwaun/Y Drochfa (The Fishguard Reel/The Plunge) [3]

 • Ar Log
  • Geraint Glynne Davies: Prif Lais, Gitarau, Tambwrin/Lead Vocal, Guitars. Tambourine
  • Iolo Jones: Ffidil/Fiddle
  • Stephen P. Rees: Acordion, Ffidil, Piano, Synthseinydd, Pibau, Llais/Accordion, Fiddle, Piano, Synthesizer, Whistles, Vocals
  • Dafydd Roberts: Telyn Deires, Ffliwt, Pibau Pan, Llais/Triple Harp, Flute, Pan Pipes, Vocals
  • Gwyndaf Roberts: Telyn Ben-Glin, Clarsach, Gitar Fas, Llais/Knee Harp, Clarsach, Bass Guitar, Vocals
 • Credits
  • Recordiwyd yn ystod mis Medi 1988 yn STIWDIO SAIN, Llandwrog; ac yn STIWDIO LOCO, Caerleon.
   • Recorded during September 1988 in STIWDIO SAIN, Llandwrog, and in LOCO STUDIOS, Caerleon, Wales.
  • Cymysgwyd yn/Mixed at SAIN
  • Peirianwyr/Engineers: Eryl Davies, Nick Smith
  • Cynhyrchiad/Production: AR LOG
  • Lluniau/Photography: John Evans
  • Cynllun y Clawr/Sleeve Design: Sian Vaughan
  • Cysodi/Typesetting: PhotoGeneration Limited.
  • Telyn Clarsach Harp: Pilgrim Harps
  • Ffliwt Emerson Flute: Trevor James, Llundain/London
  • Acordion/Accordion: Clinkscale's of Melrose.
  • Pibau Pren/Wooden Whistles: Jon Swayne, Glastonbury.
  • I gyd yn draddodiadol, trefniant AR LOG oni nodir yn wahanol.
   • All titles traditional, arranged by AR LOG unless otherwise indicated.
    1. Cyfansoddwyd gan Iolo Jones/Comp. Iolo Jones.
    2. Traddodiadol, trefniant Stephen P. Rees/Trad. Arr. Stephen P. Rees.
    3. Cyfansoddwyd a threfnwyd gan Stephen P. Rees/Comp. and Arr. Stephen P. Rees.
   • © Cyhoeddiadau Sain/Sain Publishing.
  • Daw nodiant ALAWON FY NGWLAD oddi ar glawr y casgliad o'r un enw a gyhoeddwyd gan Nicholas Bennett yn 1896.
   • The notation of ALAWON FY NGWLAD is taken from the cover of the collection of the same published by Nicholas Bennett in 1896.