Ar Log  •  Pedwar (Ar Log IV)  •  Discography

image 
 • Pedwar (Ar Log IV)
  • 1984 - ArLog RAL001 LP
 • Ochr/Side One
  1. Castell Caernarfon/Pibddawns Aberhonddu/Llys Warpool (Caernarfon Castle/The Brecon Hornpipe/Warpool Court)
  2. Y Deryn Pur (Gentle Bird)
  3. Difyrrwch Wiliam Owen Pencraig/Malltraeth (The Delight of William Owen Pencraig/Malltraeth)
  4. Cân Y Cardi (The Cardiganshire Lad's Song)
  5. Ar Fore Teg/Lliw Gwyn Rhosyn Yr Haf (On a Fair Morning/White Hue of the Summer Rose)
 • Ochr/Side Two
  1. Dadl Dau/Ceffylyn Rhygyngog (Flaunting Two/Galloping Nag)
  2. Cerrig Y Rhyd (The Stones in the Ford)
  3. Swydd Amwythig (Will you go to Shropshire)
  4. Tri Chant O Bunnau/Blodau Llundain/Difyrrwch Gwyr Mawddwy (Three Hundred Pounds/The Flowers of London/The Delight of the Men of Mawddwv)
  5. Pe Cawn I Hon (If She Were Mine)
  6. Y Ddafad Gorniog/Hela'r Sgwarnog/Mympwy Rhys (The Horned Sheep/Hunting the Hare/Rhys' Fancy)

 • Ar Log
  • Stephen Rees: Acordion, Ffidil, Fiola, Allweddellau, Pib/Accordion, Fiddle, Viola, Keyboards, Whistle
  • Dafydd Roberts: Telyn Deires, Ffliwt, Llais/Triple Harp, Flute, Vocals
  • Gwyndaf Roberts: Telyn Ben-glin, Clarsach, Gitar Fas, Llais/Knee Harp, Clarsach, Bass Guitar, Vocals
  • Iolo Jones: Ffidil, Llais/Fiddle, Vocals
  • Geraint Glynne Davies: Prif Lais, Gitarau/Lead Vocals, Guitars
image
 • Musicians
  • Graham Pritchard: Ffidil/Fiddle (Track: 11)
  • Graham Pritchard: Mandolin (Tracks: 3, 4, 8 & 11)
  • Cheryl Davies: Llais Ychwanegol/Guest Vocals (Track: 8)
 • Credits
  • Recordiwyd a chymysgwyd Awst-Medi 1984 yn Stiwdio Loco, Caerleon
  • Recorded and mixed August-September 1984 at Loco Studios Caerleon, Wales
  • Cynhyrchiad/Production: AR LOG
  • Peiriannydd/Engineer: Nick Smith
  • Llun/Photography: Al Campbell
  • Blaen y Clawr/Sleeve Front: Leutherbeurg
  • Lliwio/Colouring: Entys Jenkins
  • Cynllun y Clawr/Sleeve Design: Meirion Wyn Jones
  • Cysodi/Typesetting: Copa Cymru Cyfyngedig
  • Telyn Clarsach Harp: Pilgrim Harps
  • Ffliwt Emerson Flute: Trevor James, Llundain/London
  • Acordion/Accordion: Clinkscale's of Melrose
  • All titles traditional, arranged AR LOG unless otherwise stated
   • Stephen Rees (Tracks: 1 & 11)
   • Geiriau/Lyrics: Myrddin Ap Dafydd & Alaw/Melody: Gwyndaf Roberts (Track: 8)
  • © Cyhoeddiadau Sain/Sain Publishing