Ar Log  •  Pedwar (Ar Log IV)  •  Discography

image 
  • Pedwar (Ar Log IV)
    • 1984 - ArLog RAL001 LP
  • Ochr/Side One
    1. Castell Caernarfon/Pibddawns Aberhonddu/Llys Warpool (Caernarfon Castle/The Brecon Hornpipe/Warpool Court)
    2. Y Deryn Pur (Gentle Bird)
    3. Difyrrwch Wiliam Owen Pencraig/Malltraeth (The Delight of William Owen Pencraig/Malltraeth)
    4. Cân Y Cardi (The Cardiganshire Lad's Song)
    5. Ar Fore Teg/Lliw Gwyn Rhosyn Yr Haf (On a Fair Morning/White Hue of the Summer Rose)
  • Ochr/Side Two
    1. Dadl Dau/Ceffylyn Rhygyngog (Flaunting Two/Galloping Nag)
    2. Cerrig Y Rhyd (The Stones in the Ford)
    3. Swydd Amwythig (Will you go to Shropshire)
    4. Tri Chant O Bunnau/Blodau Llundain/Difyrrwch Gwyr Mawddwy (Three Hundred Pounds/The Flowers of London/The Delight of the Men of Mawddwv)
    5. Pe Cawn I Hon (If She Were Mine)
    6. Y Ddafad Gorniog/Hela'r Sgwarnog/Mympwy Rhys (The Horned Sheep/Hunting the Hare/Rhys' Fancy)

  • Ar Log
    • Stephen Rees: Acordion, Ffidil, Fiola, Allweddellau, Pib/Accordion, Fiddle, Viola, Keyboards, Whistle
    • Dafydd Roberts: Telyn Deires, Ffliwt, Llais/Triple Harp, Flute, Vocals
    • Gwyndaf Roberts: Telyn Ben-glin, Clarsach, Gitar Fas, Llais/Knee Harp, Clarsach, Bass Guitar, Vocals
    • Iolo Jones: Ffidil, Llais/Fiddle, Vocals
    • Geraint Glynne Davies: Prif Lais, Gitarau/Lead Vocals, Guitars
image
  • Musicians
    • Graham Pritchard: Ffidil/Fiddle (Track: 11)
    • Graham Pritchard: Mandolin (Tracks: 3, 4, 8 & 11)
    • Cheryl Davies: Llais Ychwanegol/Guest Vocals (Track: 8)
  • Credits
    • Recordiwyd a chymysgwyd Awst-Medi 1984 yn Stiwdio Loco, Caerleon
    • Recorded and mixed August-September 1984 at Loco Studios Caerleon, Wales
    • Cynhyrchiad/Production: AR LOG
    • Peiriannydd/Engineer: Nick Smith
    • Llun/Photography: Al Campbell
    • Blaen y Clawr/Sleeve Front: Leutherbeurg
    • Lliwio/Colouring: Entys Jenkins
    • Cynllun y Clawr/Sleeve Design: Meirion Wyn Jones
    • Cysodi/Typesetting: Copa Cymru Cyfyngedig
    • Telyn Clarsach Harp: Pilgrim Harps
    • Ffliwt Emerson Flute: Trevor James, Llundain/London
    • Acordion/Accordion: Clinkscale's of Melrose
    • All titles traditional, arranged AR LOG unless otherwise stated
      • Stephen Rees (Tracks: 1 & 11)
      • Geiriau/Lyrics: Myrddin Ap Dafydd & Alaw/Melody: Gwyndaf Roberts (Track: 8)
    • © Cyhoeddiadau Sain/Sain Publishing